Privaatsuspoliitika

Ilukummut (Pirtom OÜ) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, edastamist ja säilitamist. Meie tegevus   on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Enne tellimuse esitamist leidke palun aega, et tutvuda meie privaatsuspõhimõtetega:

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Isikuandmed on andmed, mida Ilukummut kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga kontakteerumiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

Kontaktandmete (Teie nimi, telefoninumber, e-posti aadress) tellimuse tegemisel meie e-poes

KOGUTUD ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente uudistest ja kampaaniatest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võime avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab meile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena (kolmandaks osapooleks on firma, kes teostab e-poest tellitud kaupade transporti.

MUUDE ANDMETE KOGUMINE

Sisenedes www.ilukummut.ee veebilehele salvestatakse üldised, mitteisiklikud andmed automaatselt, sh kasutatav veebileht, külastuste arv, keskmine leheküljel veedetud aeg, külastatud leheküljed jne. Seda infot kasutatakse lehekülje paremaks muutmiseks. Neid andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

ISIKUANDMETE KAITSE

Ilukummut rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida võimaliku kahju minimaalsena. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud). Ilukummutil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

TURVALISUS

Kõiki Ilukummut e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

Ilukummut jätab endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebisaiti kasutama asudes, eeldame, et olete tutvunud ning nõustute nende põhimõtetega. Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust aadressil info@ilukummut.ee